Undgå at tabe kunden midtvejs

 

At være god til at kommunikere kan være en medfødt evne, men at være god til at kommunikere  er ikke nødvendigvis noget man er født med. Det er derimod en egenskab, som kan tage mange års øvelse og måske endda mange år på skolebænken at opøve. Kommunikation er nemlig blevet en højt udviklet videnskab, som kan tages meget bredt i brug. I grove træk handler kommunikation om udveksling mellem objekter. Den videnskabelige kommunikation er både et studie i praktisk og teoretisk kommunikation, og der findes et utal af lærebøger om kommunikation.

De fleste virksomheder har i dag en kommunikationsafdeling, og rigtig mange virksomheder er er også gode til at kommunikere med deres kunder. Men en del moderne virksomheder har dog stadig ikke helt forstået, hvor vigtig den digitale kommunikation kan være. Her tænker jeg nærmere bestemt på formidlingen af et budskab og salg af produkter online.

En begreb som mange virksomheder stadig ikke kender er ”brugervenlighed”, og det er på trods af, at mange af disse virksomheder idag har webshops.

Man må sige at en webshop der ikke er brugervenlig, i høj grad bekæmper sit eget formål. Men overraskende nok, så er rigtig mange hjemmesider ikke brugervenlige, jeg har ofte oplevet at måtte opgive at købe noget, fordi det simpelthen var totalt ugennemskueligt for, hvad jeg skulle foretage mig på siden.

Men for nylig havde jeg en rigtig god oplevelse med en brugervenlig side. Jeg var inde på Q8 for at bestille noget så mondænt som fyringsolie, og først tænkte jeg ved mig selv: Jeg kommer helt sikkert til at give op og blive nødt til at ringe til kundeservice. Men der tog jeg fejl. For siden er simpelthen så enkelt og ligetil at bruge, giver dig de helt rigtige valgmuligheder, og guider dig sikkert gennem ”check out flow’et”.

Denne utvetydighed og flow’et i formidlingen kan mange danske –såvel som udenlandske- virksomheder altså lære noget af: At kommunikere lige præcis dét budskab man ønsker videre til kunden, således at der på intet tidspunkt opstår misforståelser og tvivl. Så risikere man nemlig, at en potentiel kunde hopper fra midt i processen, og måske går over til konkurrenten.

 

Photo credit: http://www.flixya.com

Hvem bryder sig om at være i tvivl?

Kender du det: Du skal til at ordne et eller andet praktisk og måske lidt små-kedeligt på nettet, og så kan du bare overhovedet ikke finde rundt på siden, du kommer ikke derhen hvor du gerne vil, og de sider du tror du skal klikke på viser sig ikke at være det rigtige sted på hjemmesiden?

For personer der ikke til daglig arbejder med brugeroplevelser på nettet, kan det forekomme indlysende, hvordan en hjemmeside bør skrues sammen. Men som en person som arbejder med det til dagligt, ved jeg at det for rigtigt mange slet ikke er så let at lave en rigtig brugervenlig hjemmeside. Det første problem opstår, når en virksomhed mener, at de kan gå uden om de digitale bureauer, når de skal sætte deres side op eller lave en webshop. Hvor gode intentioner man end har, så er der ofte alt for mange fejl på sådanne sider, fejl der som oftest betyder, at potentielle kunder forlader sitet igen. Ikke fordi de ikke vil have det som sitet tilbyder, men simpelthen fordi det ikke er let nok at komme til at købe produktet.

Forleden dag, da jeg sad og skulle bestille noget så hverdagsagtigt som fyringsolie til den kommende vinter, havde jeg en rigtig god oplevelse på Q8s hjemmeside.

Ved hjælp af bare fire enkle trin, havde siden beregnet prisen for mig, og ved hjælp af et meget enkelt check out flow (der var ingen tvivl eller tvetydighed omkring, hvad jeg burde gøre) havde jeg bestilt fyringsolie til resten af året. Gennem deres brugervenlige design undgik jeg derfor at føle at jeg var i et eller andet abstrakt IT-univers.

Som lægmand kan jeg derfor kun opfodre virksomheder, til at få lavet hjemmesiderelaterede opgaver hos professionelle, hvad enten man er en lille, mellemstor eller stor virksomhed. De har vel alle det samme mål: At sælge så meget som muligt?

 

Photo credit: Pierre-Paul Pariseau

Tre fallgropar vid översättning

När man översätter texter och kampanjer avsedda för professionellt bruk, i affärssammanhang eller dylikt, är det särskilt viktigt att vara uppmärksam på vad exakt det är som vanligtvis riskerar att missuppfattas. Det finns nämligen en del fallgropar när man översätter texter och tre av dem har jag sammanfattat här:

  1. Översättning ord för ord. Om en text eller kampanj bara översätts rakt av, ord för ord, kommer fraser och meningar utan tvivel att få en helt annan innebörd på det främmande språket och i värsta fall blir texten helt omöjlig att förstå.
  2. Bristande kulturell sensibilitet. Ett översättningsarbete innebär långt ifrån bara att översätta ord från ett språk till ett annat. Det handlar om att ta kulturella skillnader i beaktan när man formulerar om saker och ting vilket gör att mottagaren kan tolka innehåll och budskap på det sätt som avsändaren önskar.
  3. Brist på noggrannhet. Det ger exempelvis ett väldigt dåligt intryck när den engelska versionen av hemsidan har en svensk rubrik eller tvärtom. Kontrollera och säkerställ noga att allt på hemsidan har blivit översatt.

Du kan självklart försöka att undvika sådana fallgropar, däremot är det säkraste alternativet att kontakta en professionell översättningsbyrå. Läs mer om professionell översättning här.

Faran med översättningsprogram

Vi känner alla till de mest vanligt förekommande översättningssidorna och använder dem säkert också då och då för att få ett hum om huruvida vi själva har översatt något korrekt. Eller kanske vill vi förstå vad som står skrivet i versaler på våra utländska vänners statusuppdatering på Facebook.

För ovanstående ändamål är översättningsprogrammen i regel ganska lämpliga. De fungerar nämligen bra om man vill få en överblick men programmen är absolut inte lämpade för detaljer och sammanhängande texter och de har naturligtvis ingen förståelse för kulturella skillnader, vilket krävs för korrekt språkformulering. Därför förlorar man språkliga finesser, ordspråk och i värsta fall också hela innebörden med texten på grund av den automatiska översättningen. Detta kan rent av skada en verksamhet som exempelvis försöker att etablera sig på en ny marknad.

På grund av de stora skador inkorrekta översättningar kan orsaka rekommenderar jag starkt att du anställer en översättningsbyrå som hjälper dig med viktiga texter. På så sätt kan du vara säker på att översättningsarbetet blir korrekt utfört och att man tar hänsyn till språkliga detaljer och kulturella skillnader språken emellan.

Dansk Greenpeace aktivist anholdt i Antarktika

Der var en dansk kvinde blandt de 29 Greenpeace aktivister der  sidste onsdag blev anholdt på Greenpeace-skibet Arctic Sunrise. Anholdelsen kom som den russiske regerings svar på en demonstration afholdt af Greenpeace mod Gazproms planlagte produktion i vandende i Arktis.

Den danske ambassade i Moskva har derfor sendt en repræsentant til havnebyen Murmansk, for at hjælpe den danske kvinde juridisk.

De russiske myndigheder har valgt at retsforfølge de 29 aktivister, man hvad anklagerne præcis lyder på, er ikke klart meldt ud endnu. Foreløbig er der blandt andet tale om, at de russiske myndigheder har planer om anklage aktivisterne for pirateri.

»Den første opgave er at finde ud af, hvilke sigtelser der i givet fald er tale om, og om der bliver tale om en sigtelse. Hvis der bliver tale om en sigtelse, kan ambassaden henvise til lokal advokatbistand,« siger Ole Egeberg Mikkelsen, chef for Borgerservice og Kommunikation i Udenrigsministeriet.

Årsagen til at Greenpeace demonstrerede mod den planlagte russiske produktion i Antarktis er, at Gazproms beredskabsplan for udslip på olieboreplatformen ”Prirazlomnoye” er udløbet, og at enhver produktion derfor er ulovlig.

Oprindelig var boring med kommercielle formål planlagt til at begynde i starten af 2012, men blev udskudt af ”sikkerhedsmæssige hensyn”. Prirazlomnoye-feltet har reserver på omkring 610 millioner tønder olie, som kan bruges til fyringsolie, benzin og andet brændstof.

I Danmark behøver vi ikke bekymre os over, om sikkerhedshensyn bliver varetaget, på samme måde som er tilfældet i Rusland. I Danmark står Dansk Undergrunds Consortium for at beredskabsplanerne er i orden, et arbejde som Miljøstyrelsen holder skarp øje med bliver overholdt.

 

Photo credit: http://www.rferl.org

Hvorfor tekster er så vigtige

Det er næsten indlysende at man bør gøre rigtig meget ud af de tekster der på den ene eller anden måde skal vises til et publikum, om det er reklamemateriale der skal markedsføres, inhold på hjemmesider, eller noget helt tredje. Når først en tekst er blevet offentliggjort, er det svært at trække det tilbage og er det udgivet via offentlige medier, er det også rigtig svært at lave om.

Tekster er rigtig vigtige og har din virksomhed brug for oversættelse af jeres allerede eksisterende indholdsmateriale, er det vigtigt at i gør brug af en professionel oversætter der har erfaringerne og kompetencerne til at håndtere alle aspekterne der skal overvejes ved en oversættelse. Hvordan sørger man f.eks. for at budskabet med en tekst bibeholdes når den oversættes til et andet sprog, med en anden kultur og andre behov? I en sådan forbindelse kan det nogle gange være fordelagtigt at ændre selve indholdet af en tekst, sådan at den har bedst muligt virkning.

Det kan hurtigt gå rigtig galt hvis ikke de rigtige folk bliver valgt til de rigtige opgaver. Som virksomhed gør du dig derfor klogest i at gøre det, du er bedst til. På denne måde kan du lade et oversættelsesbureau klare dine oversættelsesopgaver, og du behøver ikke længere at spekulere over det, andre har uddannet sig til at håndtere. Vil du vide mere om oversættelsesbureauer, kan du med fordel se nærmere på denne hjemmeside.

Om konsekvensene av dårlig oversatte tekster

Har du noensinne prøvd å åpne din yndlings hjemmesides engelske utgave eller besøkt en virksomhets internasjonale web side?  Noen ganger kan det være en overaskende opplevelse. Og ikke av den positive sorten.

Det skjer dessverre alt for ofte, at den internasjonale utgaven av en virksomhets ikke når den engelskspråklige til punkt å prikke og det kan lett få konsekvenser for en virksomhets image og ikke minst for salgstallene.

Dårlig oversatte tekster gir nemlig eksisterende og potensielle kunder et veldig dårlig inntrykk av firma som uoppmerksom, uprofesjonell og useriøst, som er ord ingen virksomheter har lyst til å bli assosiert med.

En annen konsekvens ved dårlig og feilfullt oversetting er, at innholdet risikerer å bli misforstått. Kanskje har oversetteren oversatt norske verb direkte til fremmedspråket hvor disse absolutt ikke gir noen mening. Eller han har brukt ord, som slett ikke finne på fremmedspråket.

Derfor vil det til en hver til være anbefalings verdig, at man tar kontakt med et oversettelsesbyrå, når det skal skrives internasjonale tekster for firmaet.

 

Photo credit: http://csillanas.net

Om dårlig engelsk og dårlige nerver

Tillater meg hermed å gi fritt utløp for mine holdninger omkring norske skribenters engelsk kunnskaper. Det er noe galt i Norge, virkelig galt.

Når jeg besøker en hjemmeside hos et anerkjent firma, og klikker meg inn på deres internasjonale utgave av siden, blir jeg møtt av et skremmende syn.

Det kan gi meg noe dårlige nerver når jeg støter på skrivefeil og fornorskninger på en hjemmeside som skal utstråle fortrolighet og profesjonalisme. Derfor vil jeg hermed poengtere viktigheten av språklig perfeksjonisme og slå et slag for å overgi oversettelses oppgaver til folk, som rent faktisk har forståelse og kompetanse.

Det som er galt her i landet, er nemlig ikke våres språklige nivå på engelsk. I forhold til mange av våres europeiske naboer er vi storslagne engelsktalende.

Men vi lider av Kan-selv-vil-selv syndromet. Vi har en tendens til å tro, at vi med våres skole engelsk kan skrive likeså profesjonelle tekster som vi kan på våres morsmål. Men det kan vi ikke.

Så kjære skole engelsk skribenter, vil dere ikke være søte nok å få penga opp fra lomma, klikke her og skåne oss andre for deres fornorskede skriblerier?

Som et post scripta skal det nevnes, at jeg er verken er en bitter gammel dame eller ei arbeider jeg for et oversettelses firma. Jeg er bare en fortaler får at det fine språk, som våres forfedre har gitt oss, ikke skal krølles sammen og trampes på av modernister og dårlige skribenter.

 

Photo credit: http://www.ipadwallpaperhd.com

Findes den billige benzin på nettet?

Jeg synes godt, at jeg kan virke lidt fjollet, hvis jeg kører forbi en tankstation, fordi jeg synes, at prisen på benzin og diesel virker for høj. Så kører jeg lige lidt videre, og ser om ikke jeg kan finde en, hvor priserne er lidt lavere. Jeg kunne selvfølgelig bruge internettets udmærkede værktøjer til at tjekke den daglige oliepris, og hvilken tank der fører billig benzin – men i stedet har jeg købt mig et benzinkort på nettet. Der findes flere af disse muligheder på nettet, men jeg har simpelthen valgt F24, fordi jeg synes, at de havde det bedste tilbud til mig. Der er flere, der ikke er klar over forskellen på Q8 og F24, men jeg søgte på nettet, inden jeg købte mit kort og læste, at F24 er Q8’s billige alternativ til benzin og diesel, fordi man tanker på stationer, som ikke er bemandet.

Selvom det kun handler om ører, så gør billig benzin en forskel i længden, og det er derfor jeg har fået mig et benzinkort til F24. Så behøver jeg ikke at tænke over, at jeg ikke har adgang til den billigste benzin – det har jeg nemlig altid, og jeg kan betale nemt og hurtigt med mit kort.

Min allerførste bil

Jeg er studerende, er på SU og bor i byen. Ikke ligefrem den oplagte bilkøber. Men, jeg har besluttet mig for, at det ikke skal holde mig tilbage. Min familie bor et stykke udenfor byen, så en bil ville give mere frihed til at besøge dem, når jeg vil.

En bil vil også give mig mulighed for at dyrke min interesse for vandsport noget mere. Nord for København er der rigtig gode forhold til både surfing og andre former for vandsport. At kunne køre i bil med alt udstyret er nu en gang bare lidt mere bekvemt end at skulle tage toget.

Men det kan godt være både dyrt og besværligt at have bil i byen. Heldigvis havde jeg hørt nogle bekendte snakke om de her sælg bil hurtigt-sider, og så tænkte jeg, at jeg da kunne være en af dem, der købte bil på de her sider.

Jeg tjekkede mulighederne ud på nettet og fandt et sted, hvor det der var sælg bil for andre var det perfekte ”køb bil” for mig.

Jeg her nu fundet den perfekte bil. Det er lige sådan en, jeg skal have. Lille, benzinøkonomisk og ikke for dyr. Så nu venter jeg bare på svar.

Måske er jeg ikke langt fra at købe min allerførste bil.